دات نت نیوک
X

نقل و انتقال سهام در شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست، اما در شرکت سهامی خاص می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود

به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانون تجارت ، می توان نقل و انتقال سهام را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود.
توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد که البته اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد، بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.

 

با توجه به ماده 24 ل. ا. ق. ت سهام شرکت به 4 دسته تقسیم میشوند:

سهام بانام
سهام بی نام
سهام ممتاز
سهام انتفاعی

 

نقل و انتقال سهام در شرکت

 

ویژگی های سهام و نقل و انتقال سهام:

* سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
* ورقه سهام ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
* دارنده سهام نسبت به سهام مالک دارایی شرکت نمی باشد بلکه نسبت به سهم خود از شرکت دارای حق می باشد که به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رای می دهد و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.
* لایحه اصلاحی در ماده 29 ق. ت حداکثر قیمت اسمی سهام را در شرکت سهامی عام ده هزار ریال تعیین کرده اما برای شرکت سهامی خاص حداقل و حداکثری مشخص نشده است.
* از آن جا که در شرکت های سهامی،سرمایه شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، لذا نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است به دین معنا که شریک می تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهم خود از شرکت خارج شود.
* نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام با نام قرار داده شده است و چنانچه این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.
* برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذارکننده سهام و گیرندگان سهام می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
* سهم بی نام بصورت سند د روجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شود مگ رخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض واقباض بعمل می آید .گواهی نامه موقت سهام بی نام د رحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.


(( مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی ثبتی را در زمینه نقل و انتقال سهام شرکت به شما ارائه دهند ))

Print
155

x