دات نت نیوک
X

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت


سهم الشرکه چیست


سهم الشرکه، عبارت است ازحق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت های شرکت به نسبت سهمی که دارد.
ضمنا سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت.
سهم الشرکه را شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام ویا بی نام وغیره دربیاورند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگربا رضایت عده ا زشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.

 

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت

 

ویژگی های نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت :

* بر اساس ماده ۱۰۳ قانون تجارت نقل و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی
* برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، نقل و انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
* شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی تنها شرکتهایی هستند که نقل و انتقال سهم الشرکه در آن منوط به تنظیم سند رسمی است.
* سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام باشد.
* می توانید نقل و انتقال سهم الشرکه و خروج و ورود در شرکت مسئولیت محدود را بدون اینکه نیاز به رجوع به دفتر اسناد رسمی و اخذ استعلام از اداره ثبت شرکتها و دارایی باشد انجام دهید. در این صورت کافیست با مشاوران خانه ثبت تماس بگیرید.
* درهیچ مورد اکثریت شرکاءنمی تواند شریکی را مجبوربه ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

 

به موجب ماده 115  قانون تجارت ( در مورد سهم الشرکه شرکا ) اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند :

الف :  موسسین ومدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را دراوراق واسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارکرده باشند.
ب :  کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج :  مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزورمنافع موهومی را بین شرکاءتقسیم کنند.

 

(( مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی ثبتی را در زمینه نقل و انتقال سهم الشرکه و راههای جایگزین نقل و انتقال سهم الشرکه به شما ارائه دهند ))
 

Print
148

x