دات نت نیوک
X

انتخاب اعضا هیئت مدیره

 

انتخاب اعضا هیئت مدیره یکی از ارکان اصلی شرکتهای تجاری هستند زیرا کلیه مسئولیتهای قانونی شرکت بر عهده هیئت مدیره میباشد


انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت

افراد هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند.
هیئت مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.
یکی از وظایف اصلی هیئت مدیره انتصاب مدیر عامل و نظارت بر عملکرد وی است.
هیئت مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
انتخاب اعضا هیئت مدیره یکی از ارکان اصلی شرکتهای تجاری هستند که کلیه مسئولیتهای قانونی شرکت بر عهده آنها میباشد.
لذا میبایست در شرکتها اعضا هیئت مدیره انتخاب و سمتهای آنها مشخص شود و پس از آن مشخص شود که حق امضا در شرکت بر عهده چه کسی یا کسانی میباشد.

ما به شما پیشنهاد میکنیم کلیه امور ثبتی خود اعم از مشاوره در مورد انتخاب اعضا هیئت مدیره خود را با خیالی آسوده به مشاوران و وکلای خانه ثبت بسپارید تا در کمترین زمان و با پایینترین قیمت، بهترین نتیجه را بگیرید.

 

انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت

 

هیئت مدیره خارج از شرکا چیست؟

هیئت مدیره خارج از شرکا به این معناست که این اعضا هیچ گونه سهم یا سهم الشرکه ای در شرکت ندارند و فقط عضو هیئت مدیره هستند.

 

ساختار هیئت مدیره چیست ؟

ساختار هیئت مدیره به این شکل است که هر شرکت به وسیله افرادی اداره می شود که قانون عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند . قوام هر شرکت و سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد . در صورتی که اشخاص بصیر و بی غرض باشند نفع خوبی به شرکاء می رسانند و اگر هر یک از مدیران متوجه شوند ادامه شرکت زیان دارد فوراً به شرکاء اطلاع داده می شود و انحلال شرکت را از مجمع عمومی خواستار می شوند . چون مدیران شرکت های در قبال یک عده شرکاء متفرق و متعدد قرار گرفته اند و باید منافع آنها را حفظ نمایند.
 

انتخاب اعضای هیئت مدیره قانون تجارت

هیئت مدیره متشکل از اعضای انتخاب شده یا انتصاب شده است که در سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان شرکت را برعهده دارد.

انتخاب اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص از بین سهامداران صورت میپذیرد و براساس قوانین مصوب نمی توان مدیران شرکتهای سهامی را از خارج از صاحبان سهام انتخاب نمود. مدیران شرکت های سهامی كلا یا بعضا" قابل عزل می باشند.

 

نحوه انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

نحوه انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص اینگونه است که اولین مدیران توسط مجمع موسسین انتخاب خواهند شد، به موجب بند ۳ ماده ۷۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت با مجمع موسس می باشد و این مجمع با حضور عده ‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.
در دوره ‌های بعدی و پس از اتمام مدت ماموریت اولین مدیران منتخب، انتخاب اعضای هیئت مدیره دوباره در دستور کار قرار میگیرد.
فلسفه انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی خاص به این نحوه نیز به دلیل تقویت قدرت آرای سهامداران خرد در روند انتخاب مدیران شرکت می باشد.

 

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره اداره کننده شرکت سهامی خاص بوده و دارای اعضای اصلی و قابل تبدیل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه و قوانین شرکت تعیین می کند.
هیئت مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.
براساس مفاد ماده ی 107 هیئت مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی است.
مواد 108 و 109 نیز تصریح دارند انتخاب اعضا هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال صورت میپذیرد می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند و تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص را در دستور کار امور اجرایی شرکت قرار دهند.در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند.

 

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص به این شرح است که برای عضویت در هیئت شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد ؛ علاوه بر این ،نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیتهایی که قانون مقرر کرده است باشد .

الف ) اهلیت
قانون گذار ما در لایحه قانونی 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ بنابراین ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد ، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد . در بعضی از قوانین خارجی ، علاوه بر اهلیت عام ، شرایط دیگری ، نظیر توانایی حرفه ای یا فنی ، نیز برای مدیر قائل شده اند . قانون گذار ما ، به تبعیت از قانون فرانسه ، چنین شرایطی را برای سمت مدیریت لازم ندیده است ، ولی از این راه حل قانون فرانسه که برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محدودیتهای سنی مقرر کرده نیز پیروی نکرده است . به نظر می رسد پیش بینی محدودیت سنی برای کمک به تحرک شرکتها ، به ویژه شرکتهای سهامی عام ، فکر نامناسبی نباشد .

ب ) سهام دار بودن
مدیران شرکت باید سهام دار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است . البته در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده شان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند .

ج ) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی
قانون گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت ، بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی محروم کرده است . به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347 ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدلیس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند . هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد . این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است ؛ اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ( ماده 135 لایحه قانونی 1347 ) .
د ) ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی
قانون گذار ما نه در قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل و سمتهایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در لایحه قانونی 1347 ،بلکه در قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است ؛ از جمله در قوانین ذیل: 
1- اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مخلف شرکتهای خصوصی ، به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را برای رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است .
2- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند : « دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است » . به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد ، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند .
 

شرایط مدیر عامل شرکت سهامی خاص

در چه صورت افراد نمی توانند در شرکت های سهامی خاص مدیر عامل شوند و حائظ شرایط مدیر عامل شرکت سهامی خاص شدن نیستند؟
افرادی که سابقه ی ورشکستگی دارند
در صورتیکه فرد جرمی را مرتکب شده ودر حال گذراندن دوره ی محکومیت خود می باشد
در صورتیکه فرد در شرکت دیگری هم دارای همین سمت می باشد

 

چه کسانی نمیتوانند مدیرعامل شرکت شوند؟

طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.
2- کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
نکته : چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.

 

حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص وجود ندارد و در شرکت سهامی خاص برای تعداد اعضا هیئت مدیره حد اکثرمعنایی ندارد و برای این شرکتها میتوان تعداد نامحدودی عضو انتخاب کرد.

 

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود حداقل باید دو نفر باشد و حداکثر هم ندارد و میتواند تعداد زیادی عضو داشته باشد.

 

انتخاب اعضا هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱۰۴ قانون تجارت به انتخاب اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود می ‌پردازد. به موجب این ماده، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از شرکا برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می ‌شوند اداره می‌گردد. همچنین در ماده ۱۰۵ اشاره شده است که مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.
 

شرایط مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود

حدود اختیارات مدیرعامل و شرایط مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود درشرکت بامسئولیت محدود براساس اساسنامه آنها تعیین میشود. یعنی اگر شرکاء واعضاء هیئت مدیره بخواهند محدودیت هایی برای سمت مدیر عامل قائل شوند  ،  باید آن را از طریق اساسنامه  اعلام و ثبت نمایند .

 

حداقل سهام اعضای هیات مدیره

حداقل سهام اعضای هیات مدیره در شرکتها فرق میکند مثلا برای شرکت با مسئولیت محدود میتواند عضو هیئت مدیره سهم الشرکه داشته باشد یا نداشته باشد و خارج از شرکا باشد و همچنین در شرکت سهامی خاص عضو حتما باید در شرکت سهمی داشته باشد.

 

سمت اعضا در هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره میتوانند دارای سمتهای زیر باشند:

مدیرعامل
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
و ...

 

ویژگی های انتخاب اعضای هیئت مدیره

* در شرکتهای سهامی خاص و عام اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب میشوند در صورتی که در بقیه شرکتها مدت زمان مسئولیت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود میباشد ، به طوریکه تا زمانی که تغییرات جدیدی با موضوع هیئت مدیره به ثبت نرسیده ، سمتهای قبلی اعضا به رسمیت شناخته میشود.
* تعداد اعضای هیئت مدیره در اساسنامه شرکت معین می شود به طوریکه حداقل تعداد اعضا هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام 5 نفر، سهامی خاص 3 نفر ، با مسئولیت محدود 2 نفر میباشد.
* اعضای هیئت مدیره ممکن است موظف یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف(بدون حقوق) باشند.
* به موجب قانون تجارت پس از پایان تصدی هیئت مدیره ، انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
* هیئت مدیره یا هر یک از مدیران شرکت قابل عزل بوده و هر وقت مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را عزل نماید.
* در شرکتهای سهامی خاص اعضا هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند در صورتی که در شرکتهای مسئولیت محدود ، برای عضویت در هیئت مدیره نیازی به سهامدار بودن نیست.

 

مطالب مرتبط : دارندگان حق امضا
(( مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی ثبتی را در زمینه انتخاب و تعیین سمت اعضا هیئت مدیره به شما ارائه دهند ))

Print
25056

x