دات نت نیوک
X

ثبت شرکت سهامی عام

هرگاه موسسین شرکتی بخواهند قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کنند باید سراغ ثبت شرکت سهامی عام بروند

 

ثبت شرکت سهامی عام چیست؟

احتمالا اولین سئوالی که برای شما بوجود می آید این باشد که شرکت سهامی عام چه شرکتی است و چه تفاوتی با دیگر شرکت ها دارد. پیش از اینکه به تعریف شرکت سهامی عام بپردازیم در ابتدا باید شرکت سهامی را تعریف کنیم.

 

تعریف شرکت سهامی

در شرکت سهامی، سرمایه شرکت از سهامداران تامین میشود و بین سهامداران نیز تقسیم می شود.

 

تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که دست کم از 5 نفر تشکیل می شود و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهم تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. این شرکت ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ( ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

 

راهنمای ثبت شرکت سهامی عام

در این شرکت بخشی از سرمایه شرکت با فروش سهام توسط موسسین به مردم عادی تامین می گردد. به صورتی که 20 درصد سرمایه شرکت از قبل توسط موسسین تعهد می کنند و حداقل 35 درصد مبلغی که تعهد کرده اند را به نام شرکت در یکی از بانک ها به عنوان حساب بانکی قرار می دهند. سپس اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و هم چنین طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام را به مراجع ذیربط برای ثبت شرکت ارائه می کنند. بعد از ثبت شرکت سهامی عام ، در سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامش داد و ستد می شود.

به این طریق که موسسین قبلا بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به ‌نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به اداره ثبت شرکتها تسلیم می‌نمایند. (ماده ۶ قانون تجارت)

به عبارت دیگر در ثبت شرکت سهامی عام، شرکت‌ها سهامشان را در به عموم مردم واگذار میکنند.( 51% سهام به بالا)
ثبت شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود زیرا سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهدو حتما باید ثبت شرکت سهامی عام انجام دهند.
ثبت شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند که بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی از قبیل : ثبت شرکت سهامی عام ، تشخیص موسس ، مسئولیت موسسان ، نظارت اولیه بر تاسیس شرکت می باشد.

ما به شما پیشنهاد میکنیم ثبت شرکت خود را با خیالی آسوده به مشاوران و وکلای خانه ثبت بسپارید تا در کمترین زمان و با پایینترین قیمت، بهترین نتیجه را بگیرید.

 

ثبت شرکت سهامی عام

 

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام موسسین در ابتدا باید حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد کنند و حداقل ٣٥% از مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده گذاری کنند و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت کنند. چنانچه بخشی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید دقیقا عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک ذکر شده به اداره ثبت شرکتها ارائه دهند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه کرده و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود را پرداخت میکنند و رسید مربوطه را دریافت میکنند و ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید.

نسخه اول در بانک نگهداری می شود و نسخه دوم با قید رسید و وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.

امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر ظرف مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که حد اقل ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

 

ویژگی‌های ثبت شرکت سهامی عام

* حداقل تعداد سهامداران : 5 نفر

* حداقل تعداد اعضا هیئت مدیره : 5 نفر

* تعداد بازرسین : 2 نفر

* بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آن‌ها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می‌گیرد.

* حداقل سرمایه : پنچ میلیون ریال

* واریز حداقل 35 درصد از 20 درصد متعهد شده سرمایه به حساب شرکت

* ارائه مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

* سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.

*شرکت می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانکها عرضه نماید.

* نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد. (ماده ۴۱ قانون تجارت)

* مبلغ اسمی هر سهم در ثبت شرکت سهامی عام نباید از ۱۰۰ تومان بیشتر باشد. (ماده ۲۹ قانون تجارت)

* عنوان شركت ( سهامی عام ) باید قبل از نام شركت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

تفاوت بین ثبت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص چیست؟

* شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه خود اقدام به پذیره‌نویسی عمومی می‌نماید ولی شرکت سهامی خاص، حق مراجعه به عموم مردم را ندارد.

* امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت‌ سهامی عام وجود دارد.

* در شرکت‌ سهامی عام نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت سهامداران نمی باشد و نیازی به اجازه سایر سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت باید باشد.

* سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است ولی شرکت سهامی خاص سهامش فقط قابل عرضه به سهامدارن خود شرکت است و چنین اجازه‌ای ندارد.

* تعداد مدیران و سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد 3 نفر می‌باشد.

* در شرکتهای سهامی عام عبارت (سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

پذیره نویسی در ثبت شرکت سهامی عام چیست؟

تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی می نامند .

به موجب آگهی ( که اصطلاخ قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.

نکته : اشخاص ابتدا باید سوابق موسسین و شرکت را بررسی کنند و بعد اقدام به خرید سهام شرکت سهامی عام کنند.

 

مطالب مرتبط : ثبت شرکت سهامی خاص

(( مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی ثبتی در زمینه ثبت شرکت سهامی عام و ثبت شرکت را به شما ارائه دهند ))

مطلب قبلی ثبت موسسه غیر تجاری
مطلب بعدی ثبت شرکت سهامی خاص
Print
5295

x