دات نت نیوک
X

ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکت هایی که در خارج از ایران تاسیس شده را شرکتهای خارجی میگویند

 

راهنمای ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

این شرکت ها جهت فعالیت در ایران می باسیت شعبه یا نمایندگی خود را در ایران تاسیس کرده و پس از آن به امر تجارت بپردازند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی نیز همانند سایر امور به اداره ثبت شرکتها مرتبط میشود و پروسه آنها بسیار دشوار تر از ثبت شرکت است و نیاز به یک کارشناس و وکیل حرفه ای دارد که ما به شما توصیه میکنیم که در این زمینه از مشاوران و وکلای خانه ثبت مشاوره رایگان بگیرید.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

 

ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

 

ویژگی های شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

آيين نامه 10 ماده ای اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجی (مصوب 1378.02.13 )

ماده 1- ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی برای شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع است و این شرکتها مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند :

1- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران و ثبت شعبه شرکتهای خارجی

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث

5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری اسلامي ايران

6- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بیمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره

ماده 2- شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل انجام مي دهد و فعاليت شعبه در محل، تحت نام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند جهت ثبت شعبه شرکتهای خارجی و نمایندگی شرکتهای خارجی خود، اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند :

1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه

ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است که نسبت به فعاليت هايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير رابه همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند :

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  اين آيين نامه

2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌

3- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ، ‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي

4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط

5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي 

7- معرفي وزارتخانه ذيربط

ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره -  شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ،هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند.

حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه  اجرايي تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است ، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي  مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.

ماده 9- پس از ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ، اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها شركتهاي خارجي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند ، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و 5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

1-درخواست کتبی شرکت مادر

2-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

3-گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد :

*  اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

*  تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران

*  تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

*  برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

*  نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه

4-  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

5- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.

6- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران ضروریست.

7- آخرین گزارش مالی تائید شده

 

مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

1- درخواست کتبی شرکت مادر

2- اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

3- گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد :

* اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

* تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران

* تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده

* برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

*  نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

4- ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.(موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

5- تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.

6 - چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

7-گزارش فعالیت نمایندگی

8- آخرین گزارش مالی تائید شده

 

مطالب مرتبط : ثبت شرکت

مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی در زمینه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی را به شما ارائه دهند.

مطلب قبلی ثبت شرکت در مناطق آزاد
مطلب بعدی ثبت شرکت تعاونی
Print
6224

x