دات نت نیوک
X

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود تابع قوانین حقوقی خاصی است که با مابقی شرکتها متفاوت است

 

نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم شرکت مسئولیت محدود

از آنجایی که در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه قابلیت تقسیم به سهم الشرکه را دارد، ورقه‌ای به نام سهم الشرکه صادر نمی‌شود. در حالی که در شرکتهای سهامی که سرمایه به شکل اوراق تجارتی می‌باشد امکان انتقال سهام به راحتی صورت می‌گیرد. در شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء در مقابل قرض‌ها و دیون شرکت مسئول هستند که سهم الشرکه آنان به طور آزادانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود و نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود منوط به رعایت شرایط و تکمیل مدارک لازم جهت انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود خواهد بود.
 

سهم الشرکه چیست ؟

سهم الشرکه، عبارت است ازحق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت های شرکت به نسبت سهمی که دارد.
ضمنا سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت.
سهم الشرکه را شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام ویا بی نام وغیره دربیاورند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیرنمود مگربا رضایت عده ا زشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.

ما به شما پیشنهاد میکنیم کلیه امور ثبتی خود اعم از نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت خود را با خیالی آسوده به مشاوران و وکلای خانه ثبت بسپارید تا در کمترین زمان و با پایینترین قیمت، بهترین نتیجه را بگیرید.

 

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت

 

شرایط انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

شرایط انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :
تعدادی از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها بوده و با انتقال موافق باشند.
شرکاء موافق با انتقال سهم الشرکه، علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه، اکثریت عددی را نیز دارا باشند.
انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود با سند رسمی امکان پذیر است.

 

انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود براساس قانون تجارت در مجمع عمومی صورت می گیرد. پرداخت مالیات و نقل و انتقال سهام شرکت ( که واژه درست آن میشود نقل و انتقال سهم الشرکه ) مبتنی بر میزان سهم الشرکه جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد. این نقل و انتقال، با حضور تمامی شرکا و رضایت آنها انجام می شود. بنابراین برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود بایستی مراحل زیر به انجام برسد.

 

مراحل و مدارک لازم جهت انتقال سهم الشرکه با مسئولیت محدود

مدارک لازم جهت انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

(نکته : در شرکت با مسئولیت محدود سهام وجود ندارد و سرمایه اعضا فقط  سهم الشرکه میباشد.)
تنظیم صورتجلسه
ارائه صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده 103 قانون تجارت با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی
مراجعه به دارایی و پرداخت مالیات
پرداخت مفاصا حساب شرکت با مسئولیت محدود و اخذ برگه ی نقل و انتقال سهم الشرکه
تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران براساس نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه با مسئولیت محدود در دفاتر اسناد رسمی
تایید صلح نامه توسط دفتر اسناد رسمی
برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود راههای بهتری نیز وجود دارد که نیاز به مراجعه به دارایی و دفترخانه و صرف هزینه های زیاد نیست. کافیست با ما تماس بگیرید.
 

نکات مهم درباره نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون تجارت نقل و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی
برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، نقل و انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی تنها شرکتهایی هستند که نقل و انتقال سهم الشرکه در آن منوط به تنظیم سند رسمی است.
سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام باشد.
می توانید نقل و انتقال سهم الشرکه و خروج و ورود در شرکت مسئولیت محدود را بدون اینکه نیاز به رجوع به دفتر اسناد رسمی و اخذ استعلام از اداره ثبت شرکتها و دارایی باشد انجام دهید. در این صورت کافیست با مشاوران خانه ثبت تماس بگیرید.
درهیچ مورد اکثریت شرکاءنمی تواند شریکی را مجبوربه ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

 

به موجب ماده 115  قانون تجارت ( نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ) اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند

الف :  موسسین ومدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را دراوراق واسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارکرده باشند.
ب :  کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج :  مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزورمنافع موهومی را بین شرکاءتقسیم کنند.

 

مطالب مرتبط : ثبت شرکت با مسئولیت محدود

(( مشاورین و وکلای خانه ثبت آماده پاسخگویی به سئوالات شما هستند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه، بهترین خدمات تخصصی ثبتی را در زمینه نقل و انتقال سهم الشرکه و راههای جایگزین نقل و انتقال سهم الشرکه به شما ارائه دهند ))
 

Print
8736

x