دات نت نیوک
X

انحلال شرکت

شرکت در چه شرایطی منحل می شود ؟ هرگاه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود...

تغییر نام شرکت یا موسسه

انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقرارت ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس ثبت شرکت...

کاهش سرمایه شرکت

  اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است...

افزایش سرمایه شرکت

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت...

وظایف بازرسان شرکت

از جمله ارکان شرکتهای سهامی ( عام یا خاص ) بازرسین میباشند که شامل بازرس اصلی و بازرس علی...

دارندگان حق امضا

حق امضا چیست؟ حق امضا، به این معناست که چه کسانی در شرکت، چک ها و سفته ها و قراردادها و...

انتخاب اعضا هیئت مدیره

  هیئت مدیره متشکل از اعضای انتخاب شده یا انتصاب شده است که سیاست گذاری و تصمیم گیری های...

نقل و انتقال سهام در شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست، اما در شرکت سهامی خاص می توان...

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت

سهم الشرکه چیست سهم الشرکه، عبارت است ازحق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت های شرکت به...

الحاق یا تغییر موضوع فعالیت

در خصوص شرکتها و موسسات و در زمان ثبت شرکت یک رکن اساسی وجود دارد، که آن موضوع فعالیت شرکت است...