دات نت نیوک
X

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود رایج ترین نوع شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین...

ثبت شرکت سهامی خاص

  شرکتهائی که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیـده اسـت، شرکت...

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می...

ثبت موسسه غیر تجاری

موسساتی که به منظور مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود را...

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل...

ثبت شرکت تعاونی

هدف اصلی ثبت شرکت تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و...

ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکت هایی که در خارج از ایران تاسیس شده را شرکتهای خارجی میگویند این شرکت ها جهت فعالیت در...

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

با ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری از ویژگی های مهمی چون معافیتهای مالیاتی بهره مند...

ثبت موسسه خیریه

موسسه خیریه، به موسسات وانجمن های غیرانتفاعی، عام المنفعه وغیر سیاسی گفته می شود که به وسیله...

ثبت صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه با هدف بسط و تحکیم سنن الهی و نبوی و لزوم مشارکت در انجام امور خیر ایجاد...